เมนูหลัก
หน้าหลัก
วิธีการเล่น
กลยุทธ์เบื้องต้น
เทคนิคการเล่น
เกมที่น่าสนใจ
บันทึกหมาก
เว็บบอร์ดเก่า
การเปิดหมาก
กระดานโอเทลโล่
แกลลอรี่
โอเทลโล่ลิงก์
โปรโมตเว็บไซต์
ดาวน์โหลด
บรรยากาศงานแข่งที่ผ่านมา
จำนวนผู้เยี่ยมชม

หอเกียรติยศ พิมพ์ อีเมล
Untitled Document
 


 
 

THAILAND CHAMPION

ปิยะณัฐ อัญชุลี

Piyanat Aunchulee

นัท
 
 
 

รายการการแข่งขัน
ผู้ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2
รองชนะเลิศอันดับ 3
แชมป์หญิง
Thailand Othello
Championship 2014

( 29 - 30 มีนาคม 2557 )

 
ปิยะณัฐ อัญชุลี
นัท
วราวุฒิ อินทรนบ
เปา
ธีรภาพ ทัศนานุกูลกิจ
เต้ย
พริสร ศรีธาราพันธุ์
มิก
นิดา พัฒรากุล
ปุ้ย .
 
Thailand Othello
Open 2014

( 13 กรกฏาคม 2557 )
 
 
ปิยะณัฐ อัญชุลี
นัท
วรเมธ เหมพิจิตร
ไอซ์
นิดา พัฒรากุล
ปุ้ย
สิทธิชัย เอี่ยมชีรางกูร
บอย
นิดา พัฒรากุล
ปุ้ย

..

 


 
 

THAILAND CHAMPION

เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ

Piamrat Kraikokit

วิค
 
 
 

รายการการแข่งขัน
ผู้ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2
รองชนะเลิศอันดับ 3
แชมป์หญิง
Thailand Othello
Championship 2013

( 30 - 31 มีนาคม 2556 )

 
เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ
วิค
ปิยะณัฐ อัญชุลี
นัท
Romy Hidayat
{ Foreigner }
วราวุฒิ อินทรนบ
เปา
ณิชกมล โสกันเกตุ
ปุ้ย
 
Thailand Othello
Open 2013

( 4 สิงหาคม 2556 )
 
 
ปิยะณัฐ อัญชุลี
นัท
เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ
วิค
สิทธิศักดิ์ ตันติประสงค์ชัย
โจ
วรเมธ เหมพิจิตร
ไอซ์
ณิชกมล โสกันเกตุ
ปุ้ย

..

 


 
 

THAILAND CHAMPION

ปิยะณัฐ อัญชุลี

Piyanat Aunchulee

นัท
 
 
 

รายการการแข่งขัน
ผู้ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2
รองชนะเลิศอันดับ 3
แชมป์หญิง
Sosuco Thailand Othello
Championship 2012

( 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2555 )

 
ปิยะณัฐ อัญชุลี
นัท
สิทธิชัย เอี่ยมชีรางกูร
บอย
นิดา พัฒรากุล
ปุ้ย
หลินสือ พนาจารย์
มิว
นิดา พัฒรากุล
ปุ้ย
 
Sosuco Thailand Othello
Open 2012

( 29 กรกฏาคม 2555 )
 
 
วชิรพันธ์ หุราพันธุ์
ต้อง
ปิยะณัฐ อัญชุลี
นัท
ณิชกมล โสกันเกตุ
ปุ้ย
ธรรมธร ไกรก่อกิจ
เซน
ณิชกมล โสกันเกตุ
ปุ้ย

..

 


 
 

THAILAND CHAMPION

วชิรพันธุ์ หุราพันธุ์

Wachiraphan Huraphan

ต้อง
 
 
 

รายการการแข่งขัน
ผู้ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2
รองชนะเลิศอันดับ 3
แชมป์หญิง
Sosuco Thailand Othello
Championship 2011

( 2 - 3 เมษายน 2554 )

 
วชิรพันธ์ หุราพันธุ์
ต้อง
ปิยะณัฐ อัญชุลี
นัท
Su Lin Kenneth Paw
{ Foreigner }
ศิวสันต์ หนูประเสริฐ
นุ
Joanna Williams
{ Foreigner }
 
Sosuco Thailand Othello
Open 2011

( 24 กรกฏาคม 2554 )
 
 
ปิยะณัฐ อัญชุลี
นัท
Bo Chao Alex KOH
{ Foreigner }
Bo Xiang KOH
{ Foreigner }
ศักดา ฟักแฟง
ปาม
ณิชกมล โสกันเกตุ
ปุ้ย 


 
 

THAILAND CHAMPION

อานนท์ หงษ์ทอง

Anon Hongthong

นนท์
 
 
 

รายการการแข่งขัน
ผู้ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2
รองชนะเลิศอันดับ 3
แชมป์หญิง
Sosuco Thailand Othello
Championship 2010

( 20-21 มีนาคม 2553 )

 
อานนท์ หงษ์ทอง
นนท์
เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ
วิค
ปิยะณัฐ อัญชุลี
นัท
ณิชกมล โสกันเกตุ
ปุ้ย
ณิชกมล โสกันเกตุ
ปุ้ย
 
Sosuco Thailand Othello
Open 2010

( 31 กรกฏาคม -
1 สิงหาคม 2553 )
 
 
ปิยะณัฐ อัญชุลี
นัท
อานนท์ หงษ์ทอง
นนท์
ศิวสันต์ หนูประเสริฐ
นุ
สิทธิชัย เอี่ยมชีรางกูร
บอย
นิดา พัฒรากุล
ปุ้ย

..

 


 
 

THAILAND CHAMPION

Makoto Suekuni

{ FOREIGNER }
 

 

รายการการแข่งขัน
ผู้ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2
รองชนะเลิศอันดับ 3
แชมป์หญิง 
Sosuco Thailand Othello
Championship 2009

( 21-22 มีนาคม 2552 )
 
 
Makoto Suekuni
อานนท์ หงษ์ทอง
นนท์
ศิวสันต์ หนูประเสริฐ
นุ
ธรรมธร ไกรก่อกิจ
เซ็น
ชัชฌา รัตนเดชาธร
เรียว
 
Sosuco Thailand Othello
Open 2009

( 25-26 กรกฏาคม 2552 )
 
 
อานนท์ หงษ์ทอง
นนท์
หลินสือ พนาจารย์
มิว
ปิยะณัฐ อัญชุลี
นัท
ศิวสันต์ หนูประเสริฐ
นุ
ณิชกมล โสกันเกตุ
ปุ้ย 


 
 

THAILAND CHAMPION

อานนท์ หงษ์ทอง

Anon Hongthong

นนท์
 
 
 
รายการการแข่งขัน
ผู้ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2
รองชนะเลิศอันดับ 3
แชมป์หญิง
 
Sosuco Thailand Othello
Championship 2008

( 29-30 มีนาคม 2551 )
 
 
อานนท์ หงษ์ทอง
นนท์
เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ
วิค
ปิยะณัฐ อัญชุลี
นัท
ศิรินพ สุขพัฒนนิกูล
นพ
อมรรัตน์ พรมมาศ
มิ้นท์
 
Sosuco Thailand Othello
Open 2008

( 26-27 กรกฏาคม 2551 )
 
 
อานนท์ หงษ์ทอง
นนท์
ธีรภาพ ทัศนานุกูลกิจ
เต้ย
ดำรงชัย ศิริรักษ์
เก่ง
มนัญญา พุทธสมบัติ
ต้อง
นิดา พัฒรากุล
ปุ้ย

 

 

 
 
 

THAILAND CHAMPION

เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ

Piamrat Kraikokit

วิค
 
 
 
รายการการแข่งขัน
ผู้ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2
รองชนะเลิศอันดับ 3
แชมป์หญิง
 
Sosuco Thailand Othello
Championship 2007

( 17-18 มีนาคม 2550 )
 
 
เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ
วิค
ธรรมธร ไกรก่อกิจ
เซ็น
Kwansoo Kim
Nori
ศิวสันต์ หนูประเสริฐ
นุ
อิสรีย์ เจียมอนุกูลกิจ
ผึ้ง
 
Sosuco Thailand Othello
Open 2007

( 21-22 กรกฏาคม 2550 )
 
 
อานนท์ หงษ์ทอง
นนท์
Kwansoo Kin
Nori
เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ
วิค
ธนภัทร จิตวรวิสุทธิ์
ท้อป
อมรรัตน์ พรมมาศ
มิ้นท์


 


 
 

THAILAND CHAMPION

ศุภสันต์ บำรุงสุข

Suppasan Bamrungsuk

หนุ่ม
 
 

รายการการแข่งขัน
ผู้ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2
รองชนะเลิศอันดับ 3
แชมป์หญิง
 
การแข่งขันหมากกระดาน
Thailand Othello
Tournament
ครั้งที่ 1 ประจำปี 2549

( 25-26 มีนาคม 2549 )
 
 
อานนท์ หงษ์ทอง
นนท์
ดิศพงษ์ เกียรติณรงค์รบ
ชาย
ธรรมธร ไกรก่อกิจ
เซ็น
วรรณสร แสงสง่า
แซด
สิริกร คุ้มแว่น
คิม

การแข่งขันหมากกระดาน
โอเทลโล่
คัดเลือกตัวแทนประเทศไทย
ประจำปี 2549

( 27 สิงหาคม 2549 )
 
 
N/A
 
 
ธรรมธร ไกรก่อกิจ
เซ็น
เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ
วิค
ศุภสันต์ บำรุงสุข
หนุ่ม
ศิรวีร์ เทียนสิงห์ชัย
วัต
 
 
การแข่งขันหมากกระดาน
Thailand Othello
Tournament
ครั้งที่ 2 ประจำปี 2549

( 2-3 กันยายน 2549 )
 
 
ศุภสันต์ บำรุงสุข
หนุ่ม
อานนท์ หงษ์ทอง
นนท์
ธรรมธร ไกรก่อกิจ
เซ็น
เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ
วิค
อิสรีย์ เจียมอนุกูลกิจ
ผึ้ง


 
 
 
THAILAND CHAMPION

เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ

Piamrat Kraikokit

วิค
 
 

รายการการแข่งขัน
ผู้ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2
รองชนะเลิศอันดับ 3
แชมป์หญิง
 
การแข่งขันหมากกระดาน
โอเทลโล่
ชิงแชมป์ประเทศไทย
ครั้งที่ 1 ประจำปี 2548

( 27 มีนาคม 2548 )
 
 
N/A
 
 
เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ
วิค
ธรรมธร ไกรก่อกิจ
เซ็น
ค้อนปอน
บ็อบ
วรรณสร แสงสง่า
แซด
 
 
การแข่งขันหมากกระดาน
โอเทลโล่
ชิงแชมป์ประเทศไทย
ครั้งที่ 2 ประจำปี 2548

( 16 ตุลาคม 2548 )
 
 
พีระ มะหะสิทธิ์
คอป
อานนท์ หงษ์ทอง
นนท์
อนุรักษ์ ทองฤกษ์ฤทธิ์
เหวิน
ธีรภาพ ทัศนานุกูลกิจ
เต้ย
ศุภิการ์ มงคลศุภนิมิต
โบว์ 


 

รายการการแข่งขัน
ผู้ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2
รองชนะเลิศอันดับ 3
แชมป์หญิง
 
การแข่งขันโอเทลโล่ไทยบีจี
ประจำปัี 2547

( 17 ตุลาคม 2547 )
 
 
N/A
 
 
เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ
วิค
หลินสือ พนาจารย์
มิว
ธรรมธร ไกรก่อกิจ
เซ็น
ธีรภาพ ทัศนานุกูลกิจ
เต้ย
 
 
 


 

รายการการแข่งขัน
ผู้ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2
รองชนะเลิศอันดับ 3
แชมป์หญิง
 
การแข่งขันโอเทลโล่ไทยบีจี
ประจำปัี 2546

( ตุลาคม 2547 )
 
 
N/A
 
 
เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ
วิค
หลินสือ พนาจารย์
มิว
ธรรมธร ไกรก่อกิจ
เซ็น
ธีรภาพ ทัศนานุกูลกิจ
เต้ย
 

  หมายเหตุ

* หอเกียรติยศ เป็นการรวบรวมผู้เล่นที่ดีที่สุดในทุกการแข่งขันเฉพาะประเภทบุคคลเท่านั้น

* การแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทย เริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 เป็นต้นมา ในช่วงเริ่มแรกทำการคัดเลือกโดยให้ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน ครั้งแรกของปี (ช่วงต้นปี) พบกับ ผู้ชนะเลิศจากการแข่งขันครั้งที่ 2 ของปี(ช่วงท้ายปี) โดยจะนำมาแข่งกันในระบบ 2 ใน 3 เกม ผู้ชนะจะได้ครองตำแหน่งแชมป์ประเทศไทยในปีนั้นๆ ต่อมามีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากกิจกรรมของชมรมเพิ่มมากขึ้น จึงให้ถือว่า ผู้ชนะเลิศในการแข่งขันครั้งแรกของปี เป็นผู้ครองตำแหน่งแชมป์ประเทศไทย (เริ่มใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2550)

* การแข่งขันชิงแชมป์โอเทลโล่ประเภทหญิง เริ่มต้นตั้งแต่ "การแข่งขันหมากกระดานโอเทลโล่ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 2
ประจำปี 2548" เป็นต้นมา โดยแรกเริ่มจะมอบตำแหน่งแชมป์หญิงให้กับผู้เล่นหญิงที่ทำคะแนนได้สูงสุดในการแข่งขันนั้นๆ ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย เนื่องจากจำนวนผู้เข้าร่วมแข่งขันที่เพิ่มขึ้น จึงให้ผู้เล่นหญิงที่มีคะแนนสูงสุด 2 คน มาชิงตำแหน่งกัน โดยแข่งกันในระบบ 2 ใน 3 เกม (หรืออาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม)

หมายถึง ผู้เล่นที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนทีมชาติไทยไปแข่งขันโอเทลโล่ชิงแชมป์โลกในปีดังกล่าวจากการแข่งขันครั้งนั้น
หมายถึง
ผู้เล่นที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนทีมชาติไทยไปแข่งขันโอเทลโล่ชิงแชมป์โลกในปีดังกล่าวแต่ได้ทำการสละสิทธิ์ไม่ไปแข่งขัน
หมายถึง ผู้เล่นที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปแข่งขันโอเทลโล่ชิงแชมป์โลกแทนผู้เล่นที่สละสิทธิ์
 
ถัดไป >
Sosuco and Group 2008
Sosuco and Group 2008
Sosuco and Group 2008
 
Valid XHTML 1.0 Transitional   Valid CSS!
Copyright © 2006-2015 www.ThaiOthello.com (Thailand), All Rights Reserved