เมนูหลัก
หน้าหลัก
วิธีการเล่น
กลยุทธ์เบื้องต้น
เทคนิคการเล่น
เกมที่น่าสนใจ
บันทึกหมาก
เว็บบอร์ดเก่า
การเปิดหมาก
กระดานโอเทลโล่
แกลลอรี่
โอเทลโล่ลิงก์
โปรโมตเว็บไซต์
ดาวน์โหลด
บรรยากาศงานแข่งที่ผ่านมา
จำนวนผู้เยี่ยมชม

สั่งซื้อกระดานโอเทลโล่
สั่งซื้อกระดานโอเทลโล่
ผลการแข่งขัน Sosuco Thailand Othello Championship 2007 พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Thai Othello   

อันดับหลังจากการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

  1. นายเปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ        ผู้ชนะเลิศ

  2. นายธรรมธร ไกรก่อกิจ           รองชนะเลิศอันดับ 1 

  3. Mr.Kwan Soo Kim               รองชนะเลิศอันดับ 2

  4. นายศิวสันต์ หนูประเสริฐ         รองชนะเลิศอันดับ 3

 

การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 

เกมที่

หมากดำ

ผลคะแนน

หมากขาว

1

เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ

ดำชนะ

ธรรมธร ไกรก่อกิจ

2

ธรรมธร ไกรก่อกิจ

27 - 37

เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ

การแข่งขันรอบชิงที่ 3 

เกมที่

หมากดำ

ผลคะแนน

หมากขาว

1

Kwan Soo Kim

43 - 21

ศิวสันต์ หนูประเสริฐ

การแข่งขันรอบรองชนะเลิศคู่ที่1

เกมที่

หมากดำ

ผลคะแนน

หมากขาว

1

Kwan Soo Kim

32 - 32

ธรรมธร ไกรก่อกิจ

2

ธรรมธร ไกรก่อกิจ

43 - 21

Kwan Soo Kim

3

Kwan Soo Kim

19 - 45

ธรรมธร ไกรก่อกิจ

การแข่งขันรอบรองชนะเลิศคู่ที่ 2

เกมที่

หมากดำ

ผลคะแนน

หมากขาว

1

เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ

41 - 23

ศิวสันต์ หนูประเสริฐ

2

ศิวสันต์ หนูประเสริฐ

32 - 32

เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ

3

เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ

42 - 22

ศิวสันต์ หนูประเสริฐ

ผลการแข่งขันหลังจากรอบคัดเลือก 13 รอบ 

อันดับที่ 

รายชื่อ 

คะแนน 

จำนวนหมากที่ได้ 

1

Kwan Soo Kim

12

526

2

เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ

11

518

3

ศิวสันต์ หนูประเสริฐ 

10

454

4

ธรรมธร ไกรก่อกิจ 

8

482

5

พีระ มะหะสิทธิ์

8

467

6

อานนท์ หงษ์ทอง 

7.5

510

 

ดำรงค์ชัย ศิริรักษ์ 

7.5

467

8

ปิยะณัฐ อัญชุลี 

7

462

 

อิสรีย์ เจียมอนุกูลกิจ 

7

456

 

สิทธิชัย เอียมชีรางกูร 

7

456

 

วิรัลวิชญ์ วงษ์ปา 

7

416

 

ดิศพงษ์ เกียรติณรงค์รบ 

7

413

13

อัคร เพชรมณี 

6.5

459

 

อมรรัตน์ พรมมาศ 

6.5

452

 

จิรภาส สถิรพงษะสุทธิ์ 

6.5

429

 

จิรวัฒน์ ศรีจำนงค์ 

6.5

422

 

วิญญู ตู้จินดา 

6.5

415

 

ดวงกมล โสกันเกตุ 

6.5

398

 

จริงใจ พรพิบูรณ์ 

6.5

385

 

จิราภรณ์ ศรีเรืองโห้ 

6.5

379

21

สาธิต โชติกุลพิศาล 

6

396

22

สกุลกานต์ ชีวสุขานนท์ 

5

374

 

สุพจน์ ธนพัฒนาชัย 

5

319

24

กิตตธัช แก้วบางกระพ้อม

4

275

25

เขมทัต เจริญธรรม

3

296

 

เอกพันธ์ ติยะพรัญชัย

3

260

27

บรรณวิทย์ ปภาวีวัฒนานนท์

2

341

28

ฐิติรัตน์ จันทร์แสงศรี

1

278

  
Sosuco and Group 2008
Sosuco and Group 2008
Sosuco and Group 2008
 
Copyright © 2006-2015 www.ThaiOthello.com (Thailand), All Rights Reserved