เมนูหลัก
หน้าหลัก
วิธีการเล่น
กลยุทธ์เบื้องต้น
เทคนิคการเล่น
เกมที่น่าสนใจ
บันทึกหมาก
เว็บบอร์ดเก่า
การเปิดหมาก
กระดานโอเทลโล่
แกลลอรี่
โอเทลโล่ลิงก์
โปรโมตเว็บไซต์
ดาวน์โหลด
บรรยากาศงานแข่งที่ผ่านมา
จำนวนผู้เยี่ยมชม

สั่งซื้อกระดานโอเทลโล่
สั่งซื้อกระดานโอเทลโล่
บันทึกหมาก World Othello Championship 2008 พิมพ์ อีเมล

 รอบชิงชนะเลิศ

   Tamaki Miyaoka พบกับ Michele Borassi

30 - 34

มีบันทึกหมาก

   Michele Borassi พบกับ Tamaki Miyaoka

31 - 33

มีบันทึกหมาก

   Michele Borassi พบกับ Tamaki Miyaoka

34 - 30

มีบันทึกหมาก

 รอบชิงที่ 3  

   Dominik Nowak พบกับ Matthias Berg

31 - 33

มีบันทึกหมาก

 ชิงแชมป์โลกหญิง

   Liya Ye พบกับ Yukiko Tatsumi

33 - 31

มีบันทึกหมาก

 รอบรองชนะเลิศ 
   คู่ที่ 1 - Tamaki Miyaoka พบกับ Matthias Berg

33 - 31(ขาวเวลาหมด)

มีบันทึกหมาก

   คู่ที่ 1 - Matthias Berg พบกับ Tamaki Miyaoka

31 - 33

มีบันทึกหมาก

   คู่ที่ 2 - Dominik Nowak พบกับ Michele Borassi

23 - 41

มีบันทึกหมาก

   คู่ที่ 2 - Michele Borassi พบกับ Dominik Nowak 

38 - 26

มีบันทึกหมาก

 รอบคัดเลือก 13 รอบ
      รอบที่ 1

   อานนท์ หงษ์ทอง พบกับ Yukiko Tatsumi

37 - 27

มีบันทึกหมาก

   เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ พบกับ Jens Aagard-Hansen

58 - 6

มีบันทึกหมาก

   Ilya Shifman พบกับ ปิยะณัฐ อัญชุลี

39 - 25

มีบันทึกหมาก

   Veronica Stenberg พบกับ นิดา พัฒรากุล

31 - 33

ไม่มีบันทึกหมาก

      รอบที่ 2

   Takamune Iijima พบกับ อานนท์ หงษ์ทอง

24 - 40

มีบันทึกหมาก

   เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ พบกับ Christina Mitsi

46 - 18

มีบันทึกหมาก

   ปิยะณัฐ อัญชุลี พบกับ Linda Praseptyo

22 - 42

มีบันทึกหมาก

   นิดา พัฒรากุล พบกับ Donato Barnaba

14 - 50

มีบันทึกหมาก

      รอบที่ 3

   อานนท์ หงษ์ทอง พบกับ Tintin Eng

41 - 23

มีบันทึกหมาก

   Michele Borassi พบกับ เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ

38 - 26

มีบันทึกหมาก

   ปิยะณัฐ อัญชุลี พบกับ Randy Fang

40 - 24

มีบันทึกหมาก

   Roman Kraczyk พบกับ นิดา พัฒรากุล

50 - 14

มีบันทึกหมาก

      รอบที่ 4

   Masaki Takizawa พบกับ อานนท์ หงษ์ทอง

27 - 37

มีบันทึกหมาก

   Roberto Sperandio พบกับ เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ

31 - 33

มีบันทึกหมาก

   Fredrik Lönnqvist พบกับ ปิยะณัฐ อัญชุลี

24 - 40

มีบันทึกหมาก

   นิดา พัฒรากุล พบกับ Ilya Shifman

13 - 51

มีบันทึกหมาก

      รอบที่ 5

   อานนท์ หงษ์ทอง พบกับ Donato Barnaba

22 - 42

มีบันทึกหมาก

   เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ พบกับ Geoff Hubbard

52 - 12

มีบันทึกหมาก

   ปิยะณัฐ อัญชุลี พบกับ Jonas Kjellstadli

37 - 27

มีบันทึกหมาก

   Bill Hahn พบกับ นิดา พัฒรากุล

51 - 13

ไม่มีบันทึกหมาก

      รอบที่ 6

   Nicky van den Biggelaar พบกับ อานนท์ หงษ์ทอง

43 - 21

ไม่มีบันทึกหมาก

   Makoto Suekuni พบกับ เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ

38 - 26

มีบันทึกหมาก

   Alexander Samchenko พบกับ ปิยะญัฐ อัญชุลี

21 - 43

มีบันทึกหมาก

   นิดา พัฒรากุล พบกับ Pavel Radzivilovsky

30 - 34

ไม่มีบันทึกหมาก

      รอบที่ 7

   อานนท์ หงษ์ทอง พบกับ Matthias Berg

27 - 37

มีบันทึกหมาก

   เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ พบกับ Karsten Feldborg

33 - 31

มีบันทึกหมาก

   ปิยะญัฐ อัญชุลี พบกับ Michael Handel

31 - 33

มีบันทึกหมาก

   Alison Turner พบกับ นิดา พัฒรากุล

19 - 45

มีบันทึกหมาก

      รอบที่ 8

   Takuji Kashiwabara พบกับ อานนท์ หงษ์ทอง

46 - 18

มีบันทึกหมาก

   Tintin Eng พบกับ เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ

17 - 47

มีบันทึกหมาก

   Geoff Hubbard พบกับ ปิยะณัฐ อัญชุลี

22 - 42

มีบันทึกหมาก

   นิดา พัฒรากุล พบกับ Sharon Katzman

63 -  1

มีบันทึกหมาก

      รอบที่ 9

   อานนท์ หงษ์ทอง พบกับ Iain Barrass

48 - 16

มีบันทึกหมาก

   เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ พบกับ David Hand

32 - 32

มีบันทึกหมาก

   Dominik Nowak พบกับ ปิยะณัฐ อัญชุลี

40 - 24

มีบันทึกหมาก

   Tom Schotte พบกับ นิดา พัฒรากุล

33 - 31

มีบันทึกหมาก

      รอบที่ 10

   Sébastien Barre พบกับ อานนท์ หงษ์ทอง

35 - 29

มีบันทึกหมาก

   Jan Kristian Haugland  พบกับ เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ

22 - 42

มีบันทึกหมาก

   ปิยะณัฐ อัญชุลี พบกับ Patrik Hirvonen

41 - 23

มีบันทึกหมาก

   นิดา พัฒรากุล พบกับ Akke-Lien de Boer

47 - 17

มีบันทึกหมาก

      รอบที่ 11

   อานนท์ หงษ์ทอง พบกับ Pavel Radzivilovsky

33 - 31

มีบันทึกหมาก

   เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ พบกับ Matthias Berg

21 - 43

มีบันทึกหมาก

   ปิยะณัฐ อัญชุลี พบกับ Henry Aspenryd

21 - 43

ไม่มีบันทึกหมาก

   Pia Støvring พบกับ นิดา พัฒรากุล

29 - 35

มีบันทึกหมาก

      รอบที่ 12

   Karsten Feldborg พบกับ อานนท์ หงษ์ทอง

24 - 40

มีบันทึกหมาก

   Nicky van den Biggelaar พบกับ เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ

40 - 24

มีบันทึกหมาก

   Patrick Aubroeck  พบกับ ปิยะณัฐ อัญชุลี

22 - 42

ไม่มีบันทึกหมาก

   นิดา พัฒรากุล พบกับ Linda Praseptyo

23 - 41

มีบันทึกหมาก

      รอบที่ 13

   อานนท์ หงษ์ทอง พบกับ Martin Ødegård

36 - 28

มีบันทึกหมาก

   เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ พบกับ Takamune Iijima

 7 - 57

มีบันทึกหมาก

   ปิยะณัฐ อัญชุลี พบกับ Takuji Kashiwabara

29 - 35

มีบันทึกหมาก

   Geoff Hubbard พบกับ นิดา พัฒรากุล

23 - 41

มีบันทึกหมาก

หมายเหตุ

  • บางเกมอาจจะไม่มีบันทึกหมาก เนื่องจากสาเหตุหลายประการ เช่น จดผิด ไม่ได้จด หรือ พลิกผิด เป็นต้น
  • ชื่อผู้เล่นที่ขึ้นต้นก่อน หมายถึง ผู้เล่นหมากดำเสมอ
  • รอบคัดเลือก 13 รอบในเวบไซต์ไทยโอเทลโล่นี้จะทำการบันทึกเฉพาะเกมของตัวแทนนักเล่นโอเทลโล่ทีมชาติไทยเท่านั้น เนื่องจากบันทึกหมากนั้นมีจำนวนมาก หากต้องการดูเกมของนักเล่นโอเทลโล่ชาติอื่นๆ สามารถติดตามได้จาก www.woc2008.org เวบไซต์อย่างเป็นทางการของการแข่งขันโอเทลโล่ชิงแชมป์โลก ประจำปี 2551 (World Othello Championship 2008, W.O.C. 2008)
 
Sosuco and Group 2008
Sosuco and Group 2008
Sosuco and Group 2008
 
Copyright © 2006-2015 www.ThaiOthello.com (Thailand), All Rights Reserved