บันทึกหมาก Sosuco Thailand Othello Championship 2007

 รอบชิงชนะเลิศ  

   เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ พบกับ ธรรมธร ไกรก่อกิจ

 ดำชนะ

ไม่มีบันทึกหมาก

   ธรรมธร ไกรก่อกิจ พบกับ เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ

27 - 37

มีบันทึกหมาก

 รอบชิงที่ 3  

   Kwan Soo Kim พบกับ ศิวสันต์ หนูประเสริฐ

43 - 21

มีบันทึกหมาก

 รอบรองชนะเลิศ 
   คู่ที่ 1 - Kwan Soo Kim พบกับ ธรรมธร ไกรก่อกิจ

32 - 32

 มีบันทึกหมาก

   คู่ที่ 1 - ธรรมธร ไกรก่อกิจ พบกับ Kwan Soo Kim

43 - 21

 มีบันทึกหมาก

   คู่ที่ 1 - Kwan Soo Kim พบกับ ธรรมธร ไกรก่อกิจ

19 - 45

 มีบันทึกหมาก

   คู่ที่ 2 - เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ พบกับ ศิวสันต์ หนูประเสริฐ

41 - 23

 มีบันทึกหมาก

   คู่ที่ 2 - ศิวสันต์ หนูประเสริฐ พบกับ เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ

32 - 32

 มีบันทึกหมาก

   คู่ที่ 2 - เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ พบกับ ศิวสันต์ หนูประเสริฐ

42 - 22

 มีบันทึกหมาก

หมายเหตุ

  • บางเกมอาจจะไม่มีบันทึกหมาก เนื่องจากสาเหตุหลายประการ เช่น จดผิด ไม่ได้จด หรือ พลิกผิด เป็นต้น
  • ชื่อผู้เล่นที่ขึ้นต้นก่อน หมายถึง ผู้เล่นหมากดำเสมอ