บันทึกหมาก การแข่งขันคัดเลือกตัวแทนประเทศไทย ประจำปี 2549

 รอบชิงชนะเลิศ  

   เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ พบกับ ธรรมธร ไกรก่อกิจ

29 - 35

มีบันทึกหมาก

   ธรรมธร ไกรก่อกิจ พบกับ เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ

33 - 31

ไม่มีบันทึกหมาก

 รอบชิงที่ 3  

   ศิรวีร์ เทียนสิงห์ชัย พบกับ นเรศ บำรุงสุข

28 - 36

มีบันทึกหมาก

   นเรศ บำรุงสุข พบกับ ศิรวีร์ เทียนสิงห์ชัย

53 - 11

มีบันทึกหมาก

 รอบรองชนะเลิศ 
   คู่ที่ 1 - ศิรวีร์ เทียนสิงห์ชัย พบกับ ธรรมธร ไกรก่อกิจ

20 - 44

 มีบันทึกหมาก

   คู่ที่ 1 - ธรรมธร ไกรก่อกิจ พบกับ ศิรวีร์ เทียนสิงห์ชัย

45 - 19

 มีบันทึกหมาก

   คู่ที่ 2 - นเรศ บำรุงสุข พบกับ เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ

31 - 33

 มีบันทึกหมาก

   คู่ที่ 2 - เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ พบกับ นเรศ บำรุงสุข

38 - 26

 มีบันทึกหมาก

หมายเหตุ

  • บางเกมอาจจะไม่มีบันทึกหมาก เนื่องจากสาเหตุหลายประการ เช่น จดผิด ไม่ได้จด หรือ พลิกผิด เป็นต้น
  • ชื่อผู้เล่นที่ขึ้นต้นก่อน หมายถึง ผู้เล่นหมากดำเสมอ