บันทึกหมาก คัดเลือกตัวแทนประเทศไทย ประจำปี 2549 - TR 01 :เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ
 :ธรรมธร ไกรก่อกิจ
ผลคะแนน : ขาวชนะ 29-35
การแข่งขัน :

คัดเลือกตัวแทนฯ 2549

รอบ :รอบชิงชนะเลิศ กระดานแรก
ลำดับหมาก :
e6f6f5f4g6d6e3f3g4g5f2d2e2g3c3f1c5f7h4h3  h5d7f8d1h2c4d3c6c1b3c2e1g1g7b5b6c7e7a3a5 b4a4h8g8a6e8d8c8b8b7g2h1h7h6a8a7b1b2a1a2