บันทึกหมาก คัดเลือกตัวแทนประเทศไทย ประจำปี 2549 - TR 03 :นเรศ บำรุงสุข
 :ศิรวีร์ เทียนสิงห์ชัย
ผลคะแนน : ดำชนะ 53-11
การแข่งขัน :

คัดเลือกตัวแทนฯ 2549

รอบ :รอบชิงที่ 3 กระดานที่สอง
ลำดับหมาก :
c4c3d3e3d2b4b3d6f3e2f4g3d1f2g1f1e1c5h3c1 b1c2g4g5h6f5a5a3f6g6e6h4h5e7h7f7f8g2e8g7 h2d8h1d7b5c6c8b6a6c7a4b2b8a7b7a1a2a8g8h8