บันทึกหมาก คัดเลือกตัวแทนประเทศไทย ประจำปี 2549 - TR 04 :ศิรวีร์ เทียนสิงห์ชัย
 :ธรรมธร ไกรก่อกิจ
ผลคะแนน : ขาวชนะ 20-44
การแข่งขัน :

คัดเลือกตัวแทนฯ 2549

รอบ :รอบรองชนะเลิศ
ลำดับหมาก :
c4c3d3c5d6e3f4c6b5d7b4e6c2b6e2d2f3g5g4f2  f5a4a6a3b3c1f7e7e1d1f1g6h6h3h4h5h2g3b1e8 a7b2f8c7d8a5h7b8g8a8g2f6g7c8a1a2b7h8h1g1