บันทึกหมาก คัดเลือกตัวแทนประเทศไทย ประจำปี 2549 - TR 05 :ธรรมธร ไกรก่อกิจ
 :ศิรวีร์ เทียนสิงห์ชัย
ผลคะแนน : ดำชนะ 45-19
การแข่งขัน :

คัดเลือกตัวแทนฯ 2549

รอบ :รอบรองชนะเลิศ
ลำดับหมาก :
d3c5f6e3c3d2f3f4e2d6c4b4f5g4e6g5g6f7c2f2  h4h6g3d1c1f1e1b1c6h5g2c7e7d7b2h1g1h2a1h3 a4b5a5b6b3a6a7a2a3b7e8c8a8b8d8f8g8h7h8g7