บันทึกหมาก คัดเลือกตัวแทนประเทศไทย ประจำปี 2549 - TR 06 :นเรศ บำรุงสุข
 :เปี่ยมรัตน์ ไำกรก่อกิจ
ผลคะแนน : ขาวชนะ 31-33
การแข่งขัน :

คัดเลือกตัวแทนฯ 2549

รอบ :รอบรองชนะเลิศ
ลำดับหมาก :
f5f6e6f4g5e7f7h5g4g6e3c5f3d6e8d3c7c6d7f8  h6h7d8c8c4h4g7b5c3h3g3h2a5b4a4f2b6d2d1b3 c2c1b1h8b7e2e1a8b8f1g1b2g8a7a6a3a1a2g2h1