บันทึกหมาก คัดเลือกตัวแทนประเทศไทย ประจำปี 2549 - TR 07 :เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ
 :นเรศ บำรุงสุข
ผลคะแนน : ดำชนะ 38-26
การแข่งขัน :

คัดเลือกตัวแทนฯ 2549

รอบ :รอบรองชนะเลิศ
ลำดับหมาก :
e6f4d3c4e3d6c5c6b3f3f5b4d7f2e2c7a4e1f6c2b5 c3d2d1b6a3c1a6a5b1g4d8g3e7f7g8c8b8b7b2f1 g1a1a2h1 g6g5h5g2h4h3h2h6a8a7e8f8h7h8g7