บันทึกหมาก W.O.C.2006 - TR 04 :Tetsuya Nakajima
 :Ben Seeley
ผลคะแนน : เสมอ 32-32
การแข่งขัน :

W.O.C.2006

รอบ :รอบชิงที่ 3
ลำดับหมาก :
c4e3f6c5c3b4d3c6f4d2c1f3e2g4d6f5e6e1g5h6 d1b1b5a4a6a5c2a7b6b3g3f1g2f2h5e7d7d8c7c8 h4h3h2b7h7f7g6g7a2a3a8b8e8g8b2a1f8h8h1g1