บันทึกหมาก W.O.C.2006 - TR 05 :Wu Shuk Man Katie
 :Toshimi Tsuji
ผลคะแนน : ขาวชนะ 29-35
การแข่งขัน :

W.O.C.2006

รอบ :รอบชิงแชมป์โลกหญิง
ลำดับหมาก :
e6f4d3c4f5d2c2e2f3d6c5b4b3b5c3e3a4a5a6b6 f1g4d7g3a3c6f2d1c1e1a7g6f6e7h6f7g5h5e8f8 h4h3h2g2h7c8g8b7a8c7b2a1b8d8b1h8h1g7g1a2