บันทึกหมาก Sosuco Thailand Othello Championship 2007 - TR 02 :Kwan Soo Kim
 :ศิวสันต์ หนูประเสริฐ
ผลคะแนน : ดำชนะ 43-21
การแข่งขัน :

S.T.O.C.2007

รอบ :รอบชิงที่ 3
ลำดับหมาก :
c4e3f6e6f5c5c3b4d3c2e2f4b6d6f3g5g6g4e7d2 c6f7d1f1e1d8b5g3c1b1b3f2h4h5g2a4a5c7a3b2 d7c8h2h1e8h3b8f8g8b7a2g7h8h7h6a1g1a7a6a8