บันทึกหมาก Sosuco Thailand Othello Championship 2007 - TR 03 :Kwan Soo Kim
 :ธรรมธร ไกรก่อกิจ
ผลคะแนน : เสมอ 32-32
การแข่งขัน :

S.T.O.C.2007

รอบ :รอบรองชนะเลิศ
ลำดับหมาก :
e6f6f5f4g5e7f7h5e3d3g3g4f3g6c4f2h3e8h4h6 h7d2c3e2d7g2c1c5d8c8c6b6a6c7f8g8d6b4b3a5 h1h2g1h8g7f1a4b5c2a2a7a3a1b7e1b1b2d1b8a8