บันทึกหมาก Sosuco Thailand Othello Championship 2007 - TR 04 :ธรรมธร ไกรก่อกิจ
 :Kwan Soo Kim
ผลคะแนน : ดำชนะ 43-21
การแข่งขัน :

S.T.O.C.2007

รอบ :รอบรองชนะเลิศ
ลำดับหมาก :
e6f4c3c4d3d6f6e7f3c5g4e3f5g6d2e2b4b5c2d1 c1a3f7g5a5h4e1a4a2b3h6h5h3f8b6c6a6f2d8g7 d7g3h8g8h7e8f1c7c8b7a8g1h1b2a1b1g2h2a7b8