บันทึกหมาก Sosuco Thailand Othello Championship 2007 - TR 05 :Kwan Soo Kim
 :ธรรมธร ไกรก่อกิจ
ผลคะแนน : ขาวชนะ 19-45
การแข่งขัน :

S.T.O.C.2007

รอบ :รอบรองชนะเลิศ
ลำดับหมาก :
e6f6f5f4g5d6f7g4c3d3e7d7c6g8e8c8c7h5c5g6 h6h7d2b6f3b8b5e3c4g3a6b3h3b4h4h2a3c1a2b7 e1d1b1c2f2e2f1g2f8d8g1a4a5b2a7a8g7h8h1a1