บันทึกหมาก Sosuco Thailand Othello Championship 2007 - TR 06 :เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ
 :ศิวสันต์ หนูประเสริฐ
ผลคะแนน : ดำชนะ 41-23
การแข่งขัน :

S.T.O.C.2007

รอบ :รอบรองชนะเลิศ
ลำดับหมาก :
e6f4e3d6c5b5c6d7f5e7e8c4f3f7c7f6d8b8f8e2 d2g5h6h4d3c3h5h7g6d1c2f2c1e1f1g4h3h2g3g7 b4a4b3a2a3b6c8b7h8g8a5a6a8a7a1g1h1b1b2g2