บันทึกหมาก Sosuco Thailand Othello Championship 2007 - TR 07 :ศิวสันต์ หนูประเสริฐ
 :เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ
ผลคะแนน : เสมอ 32-32
การแข่งขัน :

S.T.O.C.2007

รอบ :รอบรองชนะเลิศ
ลำดับหมาก :
d3c3c4c5c6f4f3d6b4e3e2d2b3c2b5g3c1a6f5d1 g4a3e6h5h3g6f6h4h6g5h2c7b6d7a4a5f7b1f1e7 e8d8c8f8g8g7b7a8a7b8e1g1b2a1a2f2h8h7g2h1