บันทึกหมาก Sosuco Thailand Othello Championship 2007 - TR 08 :เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ
 :ศิวสันต์ หนูประเสริฐ
ผลคะแนน : ดำชนะ 42-22
การแข่งขัน :

S.T.O.C.2007

รอบ :รอบรองชนะเลิศ
ลำดับหมาก :
d3c5f6f3e3f5e6f7c6c4c3d2c2b5d6e7b6b4c1b3 a6a5a3a7d7c8d8e8a4a2f8g8b7f4c7e1e2f1f2g1 g2h3g3g5h1d1h5h2h4g4g6h7h6g7h8a8b8b1a1b2