บันทึกหมาก Sosuco Thailand Othello Open 2007 - TR 02 :อานนท์ หงษ์ทอง
 :Kwan Soo Kim
ผลคะแนน : ขาวชนะ 31-33
การแข่งขัน :

S.T.O.O.2007

รอบ :รอบชิงชนะเลิศ กระดานที่ 2
ลำดับหมาก :
c4e3f5e6f6c5d6d7c7e7d8b8c8e8c6b4b5f4f3a5
e2f7d3b6b3c3a4a3c2d1a6a7b1c1g8a1a2d2b2f2
a8b7f8e1g1g4g3g5h3f1h4h1g2h5h6h2g6h7g7h8