บันทึกหมาก Sosuco Thailand Othello Open 2007 - TR 03 :Kwan Soo Kim
 :อานนท์ หงษ์ทอง
ผลคะแนน : ขาวชนะ 34-30
การแข่งขัน :

S.T.O.O.2007

รอบ :รอบชิงชนะเลิศ กระดานที่ 3
ลำดับหมาก :
c4c3d3e3f6c5f3e6d6c7e2f1b6b5d2e1c1c2a6b3
b4a3d7f2c6f5g5g3c8f7d1b1f4e7h3a5d8h6h5g6
e8g4g2b7a8a7a4h4h7f8g8b8h2h8g7h1g1a2b2a1