บันทึกหมาก W.O.C.2007 - TR 01 :Stephane Nicolet
 :Kenta Tominaga
ผลคะแนน : ดำชนะ 35-29
การแข่งขัน :

W.O.C.2007

รอบ :รอบชิงชนะเลิศ กระดานแรก
ลำดับหมาก :
f5d6c5f4e3c6d3f6e6d7g4g3g6h3g5h4e7f7h5h6 e8f3c4c7d8c8b8b4b6b5a4a5a6e2a3d2d1c1b1c2  c3b2f2f1a1b3e1a2g1g2h1h2h7g7h8b7a8a7f8g8