บันทึกหมาก W.O.C.2007 - TR 02 :Kenta Tominaga
 :Stephane Nicolet
ผลคะแนน : ดำชนะ 37-27
การแข่งขัน :

W.O.C.2007

รอบ :รอบชิงชนะเลิศ กระดานที่ 2
ลำดับหมาก :
f5f6e6f4e3c5c4d3c3f2g5g6f3d7g4d6c6b5f1h5 e7f8d8c7f7e8g8h3h4b3b4a3a6b6c8c2d2e1d1g7 c1b2a5e2h8g3a1b1g2a7a2a4a8h2h6h7h1g1b7b8