บันทึกหมาก W.O.C.2007 - TR 03 :Stephane Nicolet
 :Kenta Tominaga
ผลคะแนน : ขาวชนะ 27-37
การแข่งขัน :

W.O.C.2007

รอบ :รอบชิงชนะเลิศ กระดานสุดท้าย
ลำดับหมาก :
f5d6c5f4e3c6d3f6e6d7g4f3e2c3b3c4g5d2c2h5 b4b5a6a4b6a3a5a7h6h3g6f7h4h7e7f8c7d8e8c8 b7f2g7a2g3h8g8f1e1h2g1d1c1a8b8b2g2h1b1a1