บันทึกหมาก W.O.C.2007 - TR 05 :Caroline Sandberg Odsell
 :Yukiko Tatsumi
ผลคะแนน : ขาวชนะ 30-34
การแข่งขัน :

W.O.C.2007

รอบ :รอบชิงแชมป์โลกหญิง
ลำดับหมาก :
f5d6c5f4e3c6d3f6e6d7g3c4g6c3f7d2e7f2e2h4 c8e8c1f8c2h6h5g5d8g4g8f1e1f3b6c7b4b5a5b3 h3h2g7h8h7b8a4d1h1a3a2b1g1g2a1b2b7a8a7a6