บันทึกหมาก W.O.C.2007 - TR 06 :Matthias Berg
 :Kenta Tominaga
ผลคะแนน : ขาวชนะ 27-37
การแข่งขัน :

W.O.C.2007

รอบ :รอบรองชนะเลิศ
ลำดับหมาก :
f5d6c3d3c4f4f6f3e6e7d7g6g5c5b6c6b5f7c7c8 h6a5e3d2g4e2a6a7b4g3e8g8f8h4c2h5d1h7h8g7 f1b8f2g2h1g1h3e1a3b2a1c1b1h2b7a8d8a4b3a2