บันทึกหมาก W.O.C.2007 - TR 07 :Kenta Tominaga
 :Matthias Berg
ผลคะแนน : เสมอ 32-32
การแข่งขัน :

W.O.C.2007

รอบ :รอบรองชนะเลิศ
ลำดับหมาก :
f5d6c3d3c4f4f6g5e6d7e3c5f3e7b6b5c6b4c7b3 a6a5d8c2f8e8a4a3c8g6g4f7d2a7b7h3c1e2h5h6 h7g7h8a8b8e1b2g8g3f2h4a1a2b1g1d1h2f1g2h1