บันทึกหมาก W.O.C.2007 - TR 08 :Matthias Berg
 :Kenta Tominaga
ผลคะแนน : ขาวชนะ 29-35
การแข่งขัน :

W.O.C.2007

รอบ :รอบรองชนะเลิศ
ลำดับหมาก :
f5d6c3d3c4f4f6f3e6e7d7g6g5c5b6c6b5f7c7c8 d2b4h6e2d8e8g3a4a5a3f8g8b7g4c2e3h3b3f1g7 a2a8b8a7h8h7b2d1a6a1b1c1f2h4h5g1e1g2h1h2