บันทึกหมาก W.O.C.2007 - TR 09 :Stephane Nicolet
 :Tetsuya Nakajima
ผลคะแนน : ดำชนะ 41-23
การแข่งขัน :

W.O.C.2007

รอบ :รอบรองชนะเลิศ
ลำดับหมาก :
f5d6c5f4e3c6d3f6e6d7g4c4g5c3b4b3b5a5a4a3 b6c7f7f3e7a6d8g3c8h4e2f2d2d1c2e1c1b7f1g2 h5h6a8g6h1g1h2h3h7g8f8g7a7b8h8e8b2b1a2a1