บันทึกหมาก W.O.C.2007 - TR 10 :Tetsuya Nakajima
 :Stephane Nicolet
ผลคะแนน : ดำชนะ 36-28
การแข่งขัน :

W.O.C.2007

รอบ :รอบรองชนะเลิศ
ลำดับหมาก :
f5f6e6f4e3c5g5g3c6d6g4d3f7f3d7c7b5b4c4c3 b6a6c8e7e2d8a5a4f2h5h6h3e8g6d2c2a3a2b3d1 f1a7e1c1g7h8h7g8f8b7a8b8a1g1b1b2h1h4h2g2