บันทึกหมาก W.O.C.2007 - TR 11 :Stephane Nicolet
 :Tetsuya Nakajima
ผลคะแนน : ดำชนะ 33-31
การแข่งขัน :

W.O.C.2007

รอบ :รอบรองชนะเลิศ
ลำดับหมาก :
f5d6c5f4e3c6d3f3g5g4e6f6d7c7e7c8f7g6d8f8 b8b5b4c4h3c2d2f2e2c1g3c3d1f1h5e1b3a3h6e8 fg8g7a6a5h8h4b7b6a4a8a2h7b1g2g1h1h2a1a7b2