บันทึกหมาก W.O.C.2007 - TR 12 :Henry Aspenryd
 :อานนท์ หงษ์ทอง
ผลคะแนน : ขาวชนะ 26-38
การแข่งขัน :

W.O.C.2007

รอบ :รอบคัดเลือก รอบที่ 1
ลำดับหมาก :
f5f6e6f4g5d6e7g6c5c4f7f8d3c7e3g3c6h6g4d7 d8b5c8e8b3b8a5h3g7f3f2f1g8h8g2e2h4c2d1h1 h7h5h2b6a6b4a3c3b7c1d2e1b2g1a2a1b1a8a7a4