บันทึกหมาก W.O.C.2007 - TR 14 :อานนท์ หงษ์ทอง
 :Mario Madrona
ผลคะแนน : ดำชนะ 52-12
การแข่งขัน :

W.O.C.2007

รอบ :รอบคัดเลือก รอบที่ 2
ลำดับหมาก :
f5f6e6f4g6c5g4g5e3f3f2g3h6d6h5h4c3h7c4d7 c7c6f7f8d8e7h3h2e8d3c2d2b4b3e1a4b5a6e2d1 c1b6a3f1g1b2b1c8a5a2a1g2b8a8h1b7a7h8g8g7