บันทึกหมาก W.O.C.2007 - TR 16 :Roman Kraczyk
 :อานนท์ หงษ์ทอง
ผลคะแนน : ขาวชนะ 26-38
การแข่งขัน :

W.O.C.2007

รอบ :รอบคัดเลือก รอบที่ 3
ลำดับหมาก :
f5f6e6f4g5d6e7g6c5c4f7f8h6e8f3d7c8g3h3d8 g8g4c7f2e1b6e3d3c6e2b5b7b3a4c2c3b4a3f1a5 h4c1a8b8a7a6a2h5d1d2b2h8b1h2h1h7g2g7a1g1