บันทึกหมาก W.O.C.2007 - TR 17 :ธรรมธร ไกรก่อกิจ
 :Ruben Saiz
ผลคะแนน : ขาวชนะ 27-37
การแข่งขัน :

W.O.C.2007

รอบ :รอบคัดเลือก รอบที่ 3
ลำดับหมาก :
f5d6c3d3c4f4f6f3e6e7d7b3f8b5e3d2e2f2b4c5 g4h4c2c1h3h2g3h5a6a4g5h6g6h7d1e1b6e8f7c8 d8g8a2a5a3c6c7g7g1f1b1a7a8b2g2a1b7h1h8b8