บันทึกหมาก W.O.C.2007 - TR 19 :Mario Madrona
 :ธรรมธร ไกรก่อกิจ
ผลคะแนน : ขาวชนะ 28-36
การแข่งขัน :

W.O.C.2007

รอบ :รอบคัดเลือก รอบที่ 4
ลำดับหมาก :
f5f6e6f4g5e7e3d6d3g4g6h5c4f3h6h7h4h3g3h2 c5c6d7b5b4f7e8f2c7c8e2d8b8e1a5c2c3b6c1d2 d1a3a6b1f1g1a4a7b2a1a2b3a8b7g8f8g7h8g2h1