บันทึกหมาก W.O.C.2007 - TR 20 :ธรรมธร ไกรก่อกิจ
 :อานนท์ หงษ์ทอง
ผลคะแนน : ขาวชนะ 21-43
การแข่งขัน :

W.O.C.2007

รอบ :รอบคัดเลือก รอบที่ 5
ลำดับหมาก :
f5f6e6f4g5g6g4h6h5h4e3c5c6d6e7f7c3f3d7e2 c4d8f8c8c7b8h3d3h7g3g8b5b3b4d2f2h2c1d1b7 b1e1f1c2b6a3a4a2a1b2a8e8g7a7a6h8h1g2g1a5