บันทึกหมาก W.O.C.2007 - TR 21 :อานนท์ หงษ์ทอง
 :Andreani Bintsa
ผลคะแนน : ดำชนะ 37-27
การแข่งขัน :

W.O.C.2007

รอบ :รอบคัดเลือก รอบที่ 6
ลำดับหมาก :
f5d6c4d3c3f4e6b3c2b4e3e2d2f3e1f1g4c1g1e7 f2g6f6g3h4g5b5c6a4h5h6c5h7h2f7a3a5b2a1d1 b1a2d8b6c7c8a6d7e8f8g8h8g7h3g2b7a8a7b8