บันทึกหมาก W.O.C.2007 - TR 22 :เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ
 :Henry Aspenryd
ผลคะแนน : ดำชนะ 46-18
การแข่งขัน :

W.O.C.2007

รอบ :รอบคัดเลือก รอบที่ 6
ลำดับหมาก :
f5d6c3d3c4f4e6b3c2e3d2c5b4a4c6g6f2d1f3e1 c1b5f1e2g5f7e7g4b6b2a1b1a2a3a5e8g3d7f6g2 c8d8c7b8h1g1h2h3h4h5h6a7a6h7g8b7h8g7f8a8