บันทึกหมาก W.O.C.2007 - TR 23 :Nicky Van Den Biggelaar
 :ธรรมธร ไกรก่อกิจ
ผลคะแนน : ดำชนะ 53-11
การแข่งขัน :

W.O.C.2007

รอบ :รอบคัดเลือก รอบที่ 6
ลำดับหมาก :
f5f6e6f4g6d6g4e7f3h6d3g5c7h3c5c4e3d7c3g3 c6b6e8c8f7f8d8b5b4f2e2e1h4h5d2a3g1d1g2c2 b3a4b1h1f1c1h2g8h8a1b2g7b8b7a7a6a8h7a5a2