บันทึกหมาก W.O.C.2007 - TR 24 :Stephane Nicolet
 :อานนท์ หงษ์ทอง
ผลคะแนน : ขาวชนะ 29-35
การแข่งขัน :

W.O.C.2007

รอบ :รอบคัดเลือก รอบที่ 7
ลำดับหมาก :
f5f6e6f4e3d6c6c5e7d3g6d7e8c8c4b3f3f7f8b5 d2g5h6c3d8c7g4g8a3h3g3e2c2d1c1f2g7b1f1a4 a5b4a2e1a1b2b6b7a6h8h7h4h5a7a8b8h2h1g2g1