บันทึกหมาก W.O.C.2007 - TR 25 :Roberto Sperandio
 :เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ
ผลคะแนน : ขาวชนะ 29-35
การแข่งขัน :

W.O.C.2007

รอบ :รอบคัดเลือก รอบที่ 7
ลำดับหมาก :
f5f6e6f4g5g6g4e7f3d6f7h3g3f8d7h5e8d8c7c5 c3d3c4f2e3h2b6h4c6a6f1b5h7c8g7b4h6h8a4c2 a5a3d2d1g8g2b3e1h1g1c1e2a7a8b8b7a2b2a1b1