บันทึกหมาก W.O.C.2007 - TR 26 :ธรรมธร ไกรก่อกิจ
 :Pendelis Theodosiou
ผลคะแนน : ดำชนะ 49-15
การแข่งขัน :

W.O.C.2007

รอบ :รอบคัดเลือก รอบที่ 7
ลำดับหมาก :
f5f6e6f4g5g6g4h6h5h4e3d3f3d7e7d6f7f8d8d2 e2f1e1d1h3f2h7g3c2c3c1b1h2g8c8c7b6b7a6a5 a4g7b5g2h1g1a1a7a8b4b8c6h8e8c5c4a3b3b2a2