บันทึกหมาก W.O.C.2007 - TR 27 :อานนท์ หงษ์ทอง
 :Matthias Berg
ผลคะแนน : ดำชนะ 33-31
การแข่งขัน :

W.O.C.2007

รอบ :รอบคัดเลือก รอบที่ 8
ลำดับหมาก :
f5d6c5f4e3c6d3g5f6f3g6c3g3e6g4h4c2c4h3h2 f2d2e2d1c1f1b3a3b4b5e7e8c7d7a6a5c8f7d8f8 g8g1a4b6a2b7e1b1b2h5h6h7a8a7b8a1g7h8g2