บันทึกหมาก W.O.C.2007 - TR 28 :เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ
 :Francesco Marconi
ผลคะแนน : ขาวชนะ 15-49
การแข่งขัน :

W.O.C.2007

รอบ :รอบคัดเลือก รอบที่ 8
ลำดับหมาก :
f5f6e6f4g5e7f7g6g4h6e3c5f3d6h5g3h3f8d7h4 h7c8c4d3c3b4c7c6d8e8b3e2e1d2f2d1c1b5c2f1 g1g2a4a5a6b6a7a3b2b1a1a2h2h1b8h8g8g7a8b7