บันทึกหมาก W.O.C.2007 - TR 29 :Yoojoon Seo
 :ธรรมธร ไกรก่อกิจ
ผลคะแนน : ขาวชนะ 38-26
การแข่งขัน :

W.O.C.2007

รอบ :รอบคัดเลือก รอบที่ 8
ลำดับหมาก :
f5f6e6f4g5e7e3d6d3g4g6h5h6h7f7h4c5f3f8d8 d7c7f2c8c6b6a7g3b7b8h3h2g2c2c3a8b5a6c4e8 g8a5b4h8g7a4c1g1f1b3h1e2e1d1d2b1a1a2a3b2