บันทึกหมาก W.O.C.2007 - TR 30 :Kenta Tominaga
 :อานนท์ หงษ์ทอง
ผลคะแนน : ดำชนะ 49-15
การแข่งขัน :

W.O.C.2007

รอบ :รอบคัดเลือก รอบที่ 9
ลำดับหมาก :
f5f6e6f4e3d6g4d3c3h3c4g3g5g6e7f7h5f3h4h6 c6c5b5f8c7b6e2a4a6d8c8d7e8b8h7c2h2e1f1d2 d1g2c1g7a5b4a3f2h8g8a8b7b1b2a1a2b3a7g1h1