บันทึกหมาก W.O.C.2007 - TR 31 :ธรรมธร ไกรก่อกิจ
 :Tetsuya Nakajima
ผลคะแนน : ขาวชนะ 17-47
การแข่งขัน :

W.O.C.2007

รอบ :รอบคัดเลือก รอบที่ 9
ลำดับหมาก :
f5d6c3d3c4f4f6f3e6e7d7g6f8f7g5g4h5c8d8c5 c6e8b8g7d2c7b6b5a5a6h3a4e2e3b4c2h8g8b7a3 g3d1f2h4b3a2b1f1b2a1c1e1h7h6g1h1g2h2a8a7