บันทึกหมาก W.O.C.2007 - TR 34 :Jeroen Everts
 :ธรรมธร ไกรก่อกิจ
ผลคะแนน : ดำชนะ 51-13
การแข่งขัน :

W.O.C.2007

รอบ :รอบคัดเลือก รอบที่ 10
ลำดับหมาก :
f5f6e6f4e3d6g4d3c3h3c4g3c6c5d7e7b6c8g5h4 c7f3g6f7h5h6e8b5a4a6a5a3b4e2f2f1d2d1c1a7 e1b1h2c2b3h1g1b8a1f8b2d8g7h7h8a2g2a8g8b7